78'den 86'ya Duyuruları

  Kapat

6’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin tüzüğü gereğince “6’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı” 06 Ocak 2023 tarihinde, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ise 14 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Mevzuat gereği Genel Kurulumuzla ilgili çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Genel Kurulumuzun Gündem maddelerini belirlemeye çalışıyoruz.

Gündemin sağlıklı olarak belirlenebilmesi için Gündeme ilave edilmesi gereken hususları lütfen bizlere 23.12.2022’e kadar iletin. Toplantı esnasında Gündeme ilave yapılmak istendiğinde toplantıya katılanların %10’nun yazılı müracaatı gerekmektedir. 

Taslak Gündem aşağıya çıkarılmıştır.

1.            Açılış ve Yoklama

2.            Divan Heyetinin oluşturulması

3.            Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi

4.            Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi

5.            Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi

6.            Kendi isteği ile dernek üyeliğinden ayrılanların tekrar üye olma başvurusu olur ise karara bağlanması

7.           Dernek üyeliğine giriş ve yıllık üyelik aidat tutarının güncellenmesi

8.            Tüzük değişiklikleri

9.         Tüzük gereği aidatlarını yirmidört ay ve üstü ödemeyenlerin üyelikten çıkarılması (Tüzük Md.5.c.(3) 24 ve daha fazla aya ilişkin aidat borcunu; Yönetim Kurulu tarafından borcun ödenmeme gerekçesinin incelenmesi, taksitlendirme, borcun bir süre ertelenmesi gibi ilave uygulamalar sonucu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına rağmen ödememekte ısrar etmek (Bu husustaki yazışmalar; üyenin derneğe bildirdiği e-posta adresi, dernekte kayıtlı telefon numarası üzerinden yapılan yazışmalar, görüşmeler ve derneğin belirlediği sosyal medya gruplarından yapılır.))

10.          Dilek ve temennilerin sunulması

11.          Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu adaylarının belirlenmesi

12.          Oylamanın yapılması

13.          Oyların tasnifi ve yeni yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin tespiti

14.          Kapanış

Sevgi ve Saygılarımızla

 

1978’den 1986’ya SYDDBu duyuru 03.12.2022 tarihinde yayına alınmış ve bugüne kadar 60 defa incelenmiştir.
Facebook  Twitter  Google  Google       

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları 1978'den 1986'ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne aittir.